Алгоритм комунікативної взаємодії, як засіб уникнення конфліктів. Тренінг у Голій Пристані

Спілкування – складний  цілеспрямований процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Це є основним способом взаємодії у людському суспільстві.  А виникнення конфлікту є свідченням того, що людина зіткнулася з певною перешкодою, яка заважає її діалогу із собою чи з іншими людьми. Перешкодою на шляху до вирішення конфліктної ситуації можуть стати комунікативні бар’єри.

21 січня 2016 року у м. Гола Пристань Херсонської обл., для представників соціальної сфери, волонтерів, служб, причетних до надання послуг особам в складних життєвих обставинах, був проведений тренінг на тему ”Алгоритм комунікативної взаємодії, як засіб уникнення конфліктів“.

Ця тема виявилась дуже важливою та актуальною, адже насичене життя кожного дня потребує зусиль на вирішення різних проблем, потребує певних знань у взаємодії з людьми, щоб не нашкодити один одному, знайти конструктивне рішення.

Під час майстер – класу  його учасники обговорювали  питання – що таке комунікація,  її складові, існування бар’єрів в спілкуванні. За допомогою запропонованих тестів, практичних,  рольових вправ оцінювалась особиста поведінка у вирішенні конфліктних ситуацій, розглядалися переваги позитивного мислення, удосконалювали практичні навички вирішення конфліктів,  за допомогою формулювання фрази  “Я – висловлювання”.

Частина даного навчання була направлена та вивченні теми конфлікту та шляхів його подолання. За допомогою ситуативних вправ учасники мали змогу поглибити тематичні знання та закріпити алгоритм вирішення конфліктних ситуацій. На позитивній ноті усі учасники висловили позитивні побажання один одному (віночком побажань) та сподівання на продовження вивчення даної тематики, адже розуміння співпраці, партнерства,  знаходження компромісу в даній ситуації, для багатьох є ще незрозумілим, і тому більшість людей стають на шлях протиріч та суперництва.

Захід проведений в рамках програми підтримка Місцевих ініціатив Української Миротворчої Школи за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Президент

Голопристанського РБФ “Свята Ольга”                                           Світлана Михолат