Алгоритм комунікативної взаємодії, як засіб уникнення конфліктів. Тренінг у Голій Пристані

Спілкування – складний  цілеспрямований процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Це є основним способом взаємодії у людському суспільстві.  А виникнення конфлікту є свідченням того, що людина зіткнулася з певною перешкодою, яка заважає її діалогу із собою чи з іншими людьми. Перешкодою на шляху до вирішення конфліктної ситуації можуть стати комунікативні бар’єри.

21 січня 2016 року у м. Гола Пристань Херсонської обл., для представників соціальної сфери, волонтерів, служб, причетних до надання послуг особам в складних життєвих обставинах, був проведений тренінг на тему ”Алгоритм комунікативної взаємодії, як засіб уникнення конфліктів“.

Ця тема виявилась дуже важливою та актуальною, адже насичене життя кожного дня потребує зусиль на вирішення різних проблем, потребує певних знань у взаємодії з людьми, щоб не нашкодити один одному, знайти конструктивне рішення.

Під час майстер – класу  його учасники обговорювали  питання – що таке комунікація,  її складові, існування бар’єрів в спілкуванні. За допомогою запропонованих тестів, практичних,  рольових вправ оцінювалась особиста поведінка у вирішенні конфліктних ситуацій, розглядалися переваги позитивного мислення, удосконалювали практичні навички вирішення конфліктів,  за допомогою формулювання фрази  “Я – висловлювання”.

Частина даного навчання була направлена та вивченні теми конфлікту та шляхів його подолання. За допомогою ситуативних вправ учасники мали змогу поглибити тематичні знання та закріпити алгоритм вирішення конфліктних ситуацій. На позитивній ноті усі учасники висловили позитивні побажання один одному (віночком побажань) та сподівання на продовження вивчення даної тематики, адже розуміння співпраці, партнерства,  знаходження компромісу в даній ситуації, для багатьох є ще незрозумілим, і тому більшість людей стають на шлях протиріч та суперництва.

Захід проведений в рамках програми підтримка Місцевих ініціатив Української Миротворчої Школи за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Президент

Голопристанського РБФ “Свята Ольга”                                           Світлана Михолат

Конфлікт: знайдемо вихід разом!

Життя будь – якої людини , її взаємин з оточенням, в колективі, не завжди протікає гладко. Кожній людині не раз доводилося стикатися з конфліктними ситуаціями.

Сьогодні конфлікти – повсякденна реальність. Придбання теоретичних знань і практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях необхідно кожному для ефективного вирішення виникаючих проблем.

Кожна людина повинна мати хоча б елементарні уявлення про конфлікти, способи поведінки при їх виникненні. Крім того, виникнення конфліктів супроводжується великою кількістю негативних емоцій, стресів, переживань, розчарувань, втрат, почуттям провини, напругою, і все це завдає непоправної шкоди здоров’ю.

Сьогодні, 12 січня 2016 року, в Голопристанській ЗОШ №3, представники Голопристанського РБФ “ Свята Ольга “  провели тренінгове навчання на тему “Конфлікт: знайдемо вихід разом“ , учасниками якого стали 20 вчителів  названої школи.

В ході тренінгу розглядалися питання виникнення конфлікту, причин та наслідків, природи породження конфліктності.

За допомогою практичних вправ вчителі навчалися визначати типи конфліктів та способи їх вирішення. З цікавістю сприймалися вправи щодо вивчення  факторів які впливають на їх емоційний стан, виникнення стресових ситуацій, як  невід’ємної частини людського існування.

Спільно з тренером Наталею Дзень шукали шляхи уникнення стресу, або його послаблення, який може виявитися руйнівним фактором для особистості і оточуючих. Використовувалися також інші методики та техніки, які були орієнтовані на боротьбу зі стресом і конфліктними ситуаціями.

Під час зворотного зв’язку усі учасники тренінгу зазначили його важливість та актуальність, а набуті знання будуть застосовувати в повсякденному житті.

Захід проведений  в рамках програми підтримка Місцевих ініціатив Української Миротворчої Школи за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Президент

Голопристанського РБФ “Свята Ольга”                                           Світлана Михолат

Тренінг для військовослужбовців, що повернулися з зони АТО. Мистецтво жити в громаді і для громади

11 січня 2016 року в м. Гола Пристань, Херсонської обл., в приміщенні районного центру зайнятості представники Голопристанського РБФ “Свята Ольга“  провели тренінгове навчання на тему ”Мистецтво жити в громаді і для громади” для осіб, які повернулися з зони АТО та перебувають на обліку як безробітні.

В заході взяли участь 20 осіб, які проживають на території Голопристанського району. З вступним словом виступила президент фонду Світлана Михолат, яка представила мету даної зустрічі та її важливість для прогнозування та попередження конфліктності, пошуку спільних цілей та інтересів для мирного життя.

Під час тренінгу його учасники навчалися формувати безконфліктну поведінку, вміння толерантного відношення один до одного як в особистому житті, так і на рівні громади та суспільства.  

Практичні вправи допомогли розібратися з природою конфлікту, його причинами, методами вирішення таких ситуацій. Частина тренінгового навчання була направлена на формування комунікативних навичок, розгляду асертивної моделі поведінки, а використання психологічних тестів сприяли визначити рівень тривожності, продіагностувати деструктивні установки у міжособистісних відносинах.  

В ході навчання його учасники також мали можливість обмінятися своїми життєвими історіями, переживаннями, побоюваннями, тривогами та розчаруванням,  складнощами в адаптуванні після демобілізації. Тривале перебування в стані безробітних ускладнює душевну травму та викликає стан депресії і протиріччя.  

Більшість з них потребують професійної правової та соціальної допомоги, яка б дала можливість вирішити побутові, економічні, соціальні та медичні проблеми, налаштування на позитивне життя.

Тренінг виявився дуже важливим для цієї категорії осіб, оскільки дозволив створити комфортну площину для досягнення порозуміння, сформованих на принципах толерантності, співробітництва та партнерських відносинах в громаді.  

Захід проведений  в рамках програми підтримка Місцевих ініціатив Української Миротворчої Школи за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Президент

Голопристанського РБФ “Свята Ольга”                                           Світлана Михолат

Соціальний діалог про порозуміння у Голій Пристані

25 грудня 2015 року в центральній районній бібліотеці м. Гола Пристань Херсонської обл. представники Голопристанського РБФ “Свята Ольга“ за підтримки Української Миротворчої школи організували проведення соціального діалогу на тему ”Вектор протистояння та вектор порозуміння”.

До обговорення важливої теми були запрошені представники публічної влади та самоврядування, працівники освіти, культури, медицини, соціальної сфери, члени громадських організацій та ЗМІ. Загалом участь в обговоренні брали 35 осіб.  

На початку президент фонду Світлана Михолат поінформувала про початок реалізації міні – проекту – інформаційна компанія ”Від ворожнечі до мирних перетворень в громаді” окреслила заплановані заходи. Експерт проекту Андрій Соков, спеціальний кореспондент газети “Новий День” під час дискусії розкрив питання існуючих  протиріч між різними категоріями населення в громаді, зупинився на використанні  “мови ворожнечі”  в сучасному інформаційному полі, навів приклади публічної мовної дії, які стають причинами агресії, насильства, ворожнечі та конфліктів.

В процесі соціального діалогу в процесі презентації учасники заходу обмінювалися думками з приводу того, хто найчастіше використовує ненависницькі терміни, як в повсякденному житті можливо фільтрувати негативну інформацію та якими цивілізованими термінами можна замінити “слова ворожнечі”.

Учасники заходу погодились з тим, що сьогодні важливо кожне слово зважувати адже будь – яка фраза, особливо до представників етнічної чи соціальної групи може образити та призвести до непередбачуваних наслідків.

Нам варто замислюватися над сприйняттям такої термінології і будувати взаємини керуючись виключно принципами толерантності та поваги один до одного, активно формувати  загальнолюдські цінності на основі терпимості, справедливості та взаєморозуміння

Захід проведений  в рамках програми підтримка Місцевих ініціатив Української Миротворчої Школи за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Президент

Голопристанського РБФ “Свята Ольга”                                           Світлана Михолат