Друга міжнародна науково-практична конференція «Місцеве самоврядування на Донбасі: проблеми та перспективи розвитку»

Українська миротворча школа

Інформаційний центр Майдан Моніторинг 

Центр близькосхідних досліджень 

Донецький національний технічний університет

Громадська рада при Міністерстві освіти та науки України

Донецька обласна державна адміністрація

Запрошують!

Друга міжнародна науково-практична конференція

«Місцеве самоврядування на Донбасі: проблеми та перспективи розвитку»

Конференція відбудеться 16 березня  2016 року о 13.00

Реєстрація розпочинається о 12.30

за адресою: м. Красноармійськ, Донецька обл., пл. Шибанкова, 2

(ДонНТУ, 2 корпус, аудиторія 2.204)

 Мета конференції – обговорення та пошук рішень актуальних проблем місцевого самоврядування, обмін практичним і дослідницьким досвідом.  

 Буде розглянуто питання:

Історичні аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування (український та європейський досвід)

Роль та значення громад у розвитку місцевого самоврядування

Європейські стандарти місцевого самоврядування

Економічний та культурний потенціали місцевого самоврядування.

Освіта та медичне обслуговування на відповідній території.

Реформування місцевого самоврядування в Україні – виклики сьогодення

До участі у конференції запрошуються викладачі, працівники державних та місцевих органів, громадські діячі.

 Технічне забезпечення:

мультимедійний проектор

Регламент конференції

Виступи – до   10 хв.

Повідомлення – до  5 хв.

 

Матеріали буде опубліковано у збірнику конференції

Вимоги до оформлення матеріалів:

  1. Матеріали доповіді подаються об’ємом до 5 сторінок А4 українською мовою через 1,5 інтервал: назва роботи курсивом, далі прізвище та ініціали авторів та керівників, найменування закладу, установи, текст з посиланнями, список літератури.
  2. Зазначені матеріали друкуються 14 шрифтом у текстовому редакторі МS Word для Windows, формат файлу *doc, *rtf, абзац 1 см. Усі поля – 20 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконуються в тексті у відповідному масштабі.
  3. Посилання в тексті, наприклад, [4, c.7], де 4 номер у списку літератури за алфавітом, 7 відповідна сторінка, на яку робиться посилання. Вимоги до оформлення відповідно до бюл. ВАК №3, 2008.
  4. Подаються роздрукована та електронна версії доповіді.

Кожна стаття має містити таку структуру:

  1. Анотація. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

2.Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених розв’язанню проблеми, на які посилається автор;

3.Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується доповідь;

4.Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням наукових результатів.

5.Висновки дослідження з обґрунтуванням наукових результатів та перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку. Практичне значення дослідження.

6.Список використаних джерел.

Заявку про участь у конференції та статтю або тези надсилати до  10 березня 2016 р.   за електронною адресою: tanenok.a@gmail.com

Приклад оформлення заявки.

Прізвище _____________________

Ім’я __________________________

По батькові ____________________

Назва   (організації, установи, посада) ____________________________________

Контактна адреса ________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Тема статті або виступу ___________________________________________________

________________________________________________________________

Потреба в мультимедійному проекторі  ________________________________

Після розгляду  надісланих  заявки і статті (тез) Вам буде надіслано запрошення

Будемо раді Вашій участі у конференції!

——–

Матеріали першої конференції було видано Українською Миротворчою Школою і з ними можна ознайомитися тут 00_1799_GVS_Donbass_Original