Про проект

This text in English

Українська Миротворча Школа™ – це проект, який працює з вересня 2014 року.

Мета проекту Українська Миротворча Школа™ – організація взаємодії між організаціями громадянського суспільства, місцевою та державною владою, бізнесом, експертами українськими та міжнародними для управління конфліктами та розвитку людського потенціалу в місцевих громадах України. Українська Миротворча Школа сприяє створенню експертного середовища в місцевих громадах.

Українська Миротворча Школа організує взаємодію для:

 • Створення бачення майбутнього
 • Розширення участі громадян в місцевому самоврядуванні
 • Розширення доступу громадян до ресурсів
 • Зміцнення стійкості громад до загроз та насильницьких конфліктів

В 2019 році проект Українська Миротворча Школа працює для місцевих громад Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, а також на запит місцевих громад інших областей України.

Теорія змін проекту Українська Миротворча Школа:

ЯКЩО ми зміцнимо можливості громадян брати участь в процесі ухвалення рішень органами влади ТО культура ухвалення рішень зміниться, починаючи з рівня місцевих громад та об’єднань ТОМУ ЩО актори відчують альтернативи існуючим не інклюзивним моделям ухвалення рішень; будуть знати історії успішного застосування більш ефективних моделей ухвалення рішень; процес ухвалення рішень буде враховувати позиції більшої кількості різних груп.

В 2016 році Українська Миротворча Школа розробила 6 рамкових стратегій  трансформації і превенції конфліктів в Україні спільними силами місцевих активістів та представників місцевої влади.

 • Стратегія побудови спільних візій моделей місцевого самоврядування для конкретних громад
 • Рамкова стратегія інформаційної та комунікативної безпеки України
 • Рамкова стратегія миротворчої освіти в Україні
 • Правда не шкодить. Стратегія подолання поділеного і травматичного минулого
 • Стратегія інтеграції національних меншин в полікультурне суспільство
 • Стратегічні пропозиції щодо питань інтеграції жертв війни у місцеві спільноти

Рамкові стратегії були апробовані під час польової роботи в 2016-2019 роках.

З 2014 року Українська Миротворча Школа займається створенням та інституалізацією професії соціального посередника.

Українська Миротворча Школа визначає соціального посередника як експерта з підготовки та організації інклюзивних багатосторонніх суспільних діалогів в громадах, на територіях яких є актуальні чи потенційні насильницькі конфлікти.

З 2015 року працює Школа Соціальних Посередників, яка вже підготувала 115 практиків з трансформації та попередження конфліктів в Україні.

В 2014-2016 роках підготувано 125 людей в рамках Школи Миротворчої Журналістики та 135 людей в рамках Школи Лідерів Змін.

Українська Миротворча Школа розробила і впроваджує з 2017 року новий метод організації діалогів та експрес-діагностики – соціально-моделюючі ігри. В 2018 році було проведено перше навчання 10 ігропрактиків, які вже проводять соціально-моделюючі ігри самостійно.

Випускники різних навчальних програм Української Миротворчої Школи утворюють життєздатну мережу, спілкуються між собою та з тренерами, організують спільну діяльність. Мережа Української Миротворчої Школи працює в 48 локаціях України (МАПА  https://drive.google.com/open?id=1GaBjqM2dqlsHdaJYKtsO8BauNMY&usp=sharing )

З 2018 року Українська Миротворча Школа проводить моніторинг людської безпеки в вибраних місцевих громадах за власною методологією.

Українська Миротворча Школа постійно розробляє та вдосконалює методи спільного ухвалення рішень та організації діалогів.

Методи Української Миротворчої Школи базуються як на власних розробках, так і на адаптації європейських та світових методів аналізу конфліктів, оцінки проектів (Do No Harm), проектного менеджменту, суспільного діалогу, спільного ухвалення рішень (shared decision making, consensus decision making). Разом з Вищою Палатою Контролю Польщі NIK.gov.pl були розроблені і впроваджені інтегруючі діалоги для державних службовців, правоохоронців та громадських діячів.

Випускники Української Миротворчої Школи поширюють ці методи і на їх основі створюють свої проекти.

Методи Української Миротворчої Школи впроваджені в навчальних курсах університетів:

 • Луганський Національний Аграрний Університет (переміщений до Харкова)
 • Луганський Університет імені Даля (переміщений до Сєвєродонецьку)
 • Донецький Державний Університет Управління (переміщений до Маріуполя)
 • Одеське регіональне відділення Національної Академії Державного Управління при Президенті України (Одеса)
 • Харківська Державна Академія Культури
 • Університет повітряних військ імені Кожедуба (Харків)

Разом з Донецьким Державним Університетом Управління (Маріуполь) Українська Миротворчої Школа започаткувала наукове осмислення практичної миротворчості, проведено дві наукових конференції.

Місцева і державна влада замовляє послуги випускників Української Миротворчої Школи в Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Чаплинці, Херсоні, Приморську.

Випускниками Української Миротворчої Школи створені хаби – публічні простори – в Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Харкові, Бердянську, Приморську, які використовують методи Української Миротворчої Школи.

Цільові групи Української Миротворчої Школи – організації громадянського суспільства, місцева влада, центральна влада, експерти українські та міжнародні, освітяни, випускники Школи Соціальних Посередників та інших навчальних програм Української Миротворчої Школи.

Мотивація цільових груп для участі в проекті Українська Миротворча Школа:

 • Отримання нових знань та методів
 • Потреба в нових методах управління людськими ресурсами.
 • Потреба в самореалізації
 • Залучення до місцевої політики і доступу до ресурсів

 

Координаторами проекту є громадські організації Центр Близькосхідних Досліджень – AMES (Київ) та Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» (Харків).

————- Далі текст від 2016 року для історії —————

Українська Миротворча Школа

Стратегії трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні розроблені спільними силами місцевих активістів та представників місцевої влади

Місія Української Миротворчої Школи: запобігання та трансформація насильницьких конфліктів в Україні.

Мета проекту: вироблення рамкових стратегій для втілення їх і політики на державному, міждержавними і локальному рівні.

Працює з 3 вересня 2014 року

Мета миротворчої освіти – Просування ідей миру і ненасильницької трансформації конфліктів через навчання, підтримку формування і розвитку місцевих громад.

Завдання миротворчої освіти :

 • Навчання громадських активістів;
 • Просування миротворчої освіти як складника громадянської освіти в навчальних закладах різного рівня;
 • Розробка програм/модулів/кейсів і навчальних матеріалів, зокрема, для середньої школи та позаурочних заходів;
 • Розробка стандартів миротворчої освіти для представників ІГС і журналістів;
 • Моніторинг і підтримка локальних ініціатив учасників освітнього процесу;
 • Створення мережі громадських активістів з компетенціями миротворців для локального, міжсекторального, міжрегіонального і міжнародного співробітництва

 

Громадська миротворчість: комплекс заходів, спрямованих на запобігання і трансформацію насильницьких конфліктів інститутами громадянського суспільства.

Чому треба бути з нами, а не іншими: інклюзивний проект, який організовує взаємодію інститутів держави і громадянського суспільства, та експертне середовище на національному і міжнародному рівні.

Наша діяльність ґрунтується на польовому досвіді.

Основні типи досліджуваних конфліктів:
1. Конфлікти ідентичностей
2. Конфлікти, пов’язані з етнічністю чи релігійністю
3. Конфлікти історичних наративів
4. Конфлікти бачення (спільного) майбутнього

Проект проходить на вільних територіях Донецької та Луганської областей,  Херсонської області (нове прикордоння з Кримом), Одеської області (Південна Бесарабія, кордон з Придністров’ям), Приазов’я. Відбуваються дослідження конфіктів на Закарпатті та Буковині. Завершився етап роботи на Волині.

Красиві буклети про наш проект Українською та Англійською

Рамкові стратегії, які ми розробляємо

 1. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб, жертв війни і військових у місцеві громади
 2. Розвиток публічних комунікацій для протистояння інформаційній війні та атомізації суспільства
 3. Миротворча освіта
 4. Подолання поділеного і травматичного минулого
 5. Побудова спільних візій моделей місцевого самоврядування для конкретних громад
 6. Підвищення включеності жінок і представників етнічних меншин в миротворчість

Всі ремкові стратегії можна прочитати тут

Головні виявлені проблеми

 • Неусвідомлення реалій війни в містах, які не пережили окупацію.
 • Напружені відносини місцевих мешканців з військом, національною гвардією та поліцейськими батальйонами в зоні АТО.
 • Відсутність стратегії протистояння інформаційній війні з боку Російської Федерації, яка істеризує глядачів та програмує на деструкцію і самознищення населення України.
 • Відсутність моделі місцевого самоуправління при тому, що більшість громадян хочуть його розширення, але не розуміють, що це таке.
 • Відсутність стратегії інтеграції мешканців Донбасу в Україну та Європейський простір
 • Протиріччя етнічної та громадянської ідентичності, протиріччя локальної та загальнонаціональної ідентичності на півдні та сході України.

Основні пропоновані нами рішення

Просвіта дорослих активістів – навички організації суспільного діалогу, теорія суспільних трансформацій на прикладі посткомуністичних країн, організація місцевого самоврядування в пост комуністичних країнах, історія самоорганізації населення в регіоні козацьких і пізніших часів, європейські практики відстоювання трудових прав.

Ми почали створювати школу соціальних посередників – фахівців з трансформації конфліктів. Школа має надавати знання з теоретичних основ конфліктології, навички з діагностики конфліктів, знання з основ психології конфлікту, візії ролі посередника, теорії соціальних мереж як людських спільнот.

Ми почали розробку всеохоплюючої комунікативної стратегії для створення, підтримки та розвитку співпраці між групами активістів, журналістів, державних службовців, службовців МО, МВС, СБУ, ГПУ, місцевих депутатів, вчителів та учнів з різних регіонів України. Ключовий складник стратегії – це широке включення громадян в обговорення і розробку напрямків місцевого і регіонального розвитку, як необхідної умови децентралізації. Стратегія передбачає налагодження горизонтальних зв’язків між активістами різних міст і регіонів, створення з них соціальних мереж, які здатні генерувати і втілювати спільні стратегії.

Ми започаткували історичний діалог через встановлення фактів загальнонаціональної та локальної історії та активне обговорення інтерпретацій цих фактів, особливо історії заселення та розвитку самоврядування Слобідської України (що особливо важливо для мирного вирішення кризи на Донбасі).

Забезпечення рівних прав релігійних громад, особливо при виділенні землі під культові споруди.

Встановлення жорсткого громадянського контролю за змістовною діяльністю священників московського патріархату.

Просвіта журналістів – як створювати довготривалі соціально резонансні проекти, як вибудовувати довготривалу довіру ;теорія і практики інформаційних війн; висвітлення конфліктів та реалій військових дій, як робити матеріали про вразливі групи, як висвітлювати проблеми внутрішньо переміщених осіб.

Інституційне зміцнення локальних ЗМІ, які мають сталу аудиторію і є самоокупними.

Для зміцнення громадської безпеки і верховенства права необхідна створення в зоні АТО за участі фахових соціальних посередників цивільно-військових адміністрацій для вирішення актуальних проблем мешканців і формування з них локальних громад. Такі адміністрації мають включати командирів армійських та поліцейських батальйонів, місцевих українських активістів, досвідчених громадських лідерів, представників різних релігійних громад, локальних авторитетів, представників місцевої влади, РДА.

Стратегія і тактика роботи таких адміністрацій має передбачати широке включення громадян в підтримку безпеки в своїх територіальних громадах.

Стратегія передбачає зміну парадигми поліції, як репресивного органу, на модель служіння суспільству і створення нового іміджу поліції. Основним індикатором змін має стати суттєве зростання довіри громадян до поліції.

Створення громадських мереж інформаційної безпеки для оперативного збору інформації про антиукраїнську і терористичну діяльність та впровадження і популяризацію європейських стандартів журналістики та суспільної безпеки.

Рішення проблем внутрішньо переміщених осіб

• Ключовими для успішної адаптації є перші місяці. Переконувати людей починати нове життя, а не чекати повернення назад.
• Селити людей там, де є робота.
• Не створювати компактні поселення (це шлях до гетто).
• Вести жорстокий громадський контроль за побудовою житла для переселенців.
• Не платити грошової допомоги на постійній основі, щоби не сформувати тотальне утриманство.
• Не створювати міністерства по справах біженців, працювати в межах міністерства соціальної політики

Координатори проекту:
Ігор Семиволос, Київ, Україна, AMES fidelukr@gmail.com +380 67 612 9003
Наталія Зубар, Харків, Україна, ІЦ «Майдан Моніторинг» panimaidan@gmail.com +380919229755

Залишити відповідь